Wednesday, November 14, 2007

Ενώσεις Μετόχων- Γεν.Συνελεύσεις- Εταιρική Διακυβέρνηση-Μετοχικός Ακτιβισμός

Το τετράπτυχο της αυτoρύθμισης της αγοράς.
Το μέλλον είναι εδώ!!!


Τον τελευταίο καιρό γίνεται και πάλι συζήτηση για τις Ενώσεις Μετόχων και για τον ρόλο που πρέπει να παίζουν στην Κεφαλαιαγορά.

Είναι σαφές ότι οι Ενώσεις Μετόχων δεν μπορούν να έχουν άλλο ρόλο, παρά μόνο θεσμικό στην Κεφαλαιαγορά και να ασχολούνται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Επενδυτών, την έγκυρη, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωσή τους από τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς και την προφύλαξή τους από τυχόν παραβατικές συμπεριφορές των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στην Κεφαλαιαγορά.

Βεβαίως ο «καθ’ ύλην αρμόδιος» για να ελέγξει αυτές τις συμπεριφορές είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία διαθέτει τον απαραίτητο μηχανισμό, αλλά και το κατάλληλο προσωπικό για να φέρει σε πέρας την αποστολή της.
Επομένως ο ρόλος μιας Ένωσης Μετόχων είναι καθαρά «επικουρικός» και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το έργο της Ε.Κ.

Η συμμετοχή των επενδυτών στις Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων και ο οργανωμένος Μετοχικός Ακτιβισμός, είναι το καλύτερο «εργαλείο» για την λεγόμενη αυτό-ρύθμιση της αγοράς και σίγουρα στο μέλλον θα γίνει πράξη και στη χώρα μας, όπως γίνεται στις περισσότερες αναπτυγμένες αγορές.

Οι επενδυτές όμως που συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων, πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τις διοικήσεις, με εύστοχες ερωτήσεις και όχι με ανούσιες παρεμβάσεις οι οποίες εύκολα μπορούν να χαρακτηρισθούν «γραφικές».

Επειδή οι Γεν. Συνελεύσεις του 2008 δεν είναι μακριά και επειδή από τώρα σχεδιάζουμε τη συμμετοχή μας σε αυτές, καλό είναι να γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η Ε.Δ. είναι ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν την λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών και διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, από τους μεγαλο-μετόχους.

Σημαντικό κομμάτι της Ε.Δ. αποτελούν τα ανεξάρτητα μέλη που η κάθε εισηγμένη οφείλει να έχει στο Δ.Σ., ανάλογα με το μέγεθός της και τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.
Οι επενδυτές που θα συμμετέχουν σε μια Γεν. Συνέλευση θα πρέπει απαραίτητα να ρωτούν αν τα ανεξάρτητα μέλη είναι παρόντα στη Συνέλευση και αν είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των επενδυτών.

Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ένα κομβικό σημείο το οποίο δείχνει κατά πόσον η εταιρεία είναι σοβαρή και σέβεται τους μετόχους μειοψηφίας και εφαρμόζει χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση.

Έχω πάει σε πολλές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών.
Σε ελάχιστες τα ανεξάρτητα μέλη ήταν παρόντα και μπορούσαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Όσο και αν φαίνεται παράξενο υπάρχουν κάποιες (ελάχιστες) εταιρείες στο Χ.Α. στις οποίες στη Γεν. Συνέλευση το Δ.Σ. είναι ολόκληρο πάνω στο πάνελ και οι μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να υποβάλλουν ερώτηση σε όποιον θέλουν.

Στις περισσότερες εταιρείες, όταν κάνουμε αυτή την ερώτηση, μας κοιτούν σαν να τους μιλάμε σε άλλη γλώσσα!!!
Σαν να ερχόμαστε από το υπερπέραν!!!
Στο τέλος όταν καταλαβαίνουν τι τους λέμε, μα κοιτούν είτε εχθρικά είτε με «περιφρόνηση» σαν να λένε «είστε γραφικοί»

Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη:
Η μεγάλη πλειοψηφία των εισηγμένων έχει ορίσει «ανεξάρτητα μέλη» που μόνο ανεξάρτητα δεν είναι.
Δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με την εταιρεία και γι αυτό κρύβονται από τους μετόχους. Δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις!!!

Φυσικά ούτε λόγος για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας.
Προσωπικά αμφιβάλλω αν πατάνε και στα Δ.Σ. της Εταιρείας!!!

Άλλα σημεία που είναι σημαντικά είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας, η ενημερωμένη ιστοσελίδα, και η σωστή και ισότιμη ενημέρωση των επενδυτών.

Στον ισολογισμό της Εταιρείας ΔΕΝ πρέπει να υπάρχουν σημειώσεις του ορκωτού ελεγκτή!!!
Οι σημειώσεις αυτές, αν υπάρχουν, μπορεί να αλλάζουν δραματικά τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης εταιρείας.

Οι επενδυτές λοιπόν πρέπει να μελετούν πολύ καλά τον ισολογισμό πριν πάνε στη Γεν. Συνέλευση και να κάνουν ερωτήσεις σε ότι βρίσκουν περίεργο ή δεν καταλαβαίνουν.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Μια σημαντική παράμετρο που πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε μια εταιρεία κατά πόσον είναι σοβαρή και κατά πόσον σέβεται τον εαυτό της, τους επενδυτές, αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

Αυτές περίπου τις γνώσεις πρέπει να έχουν οι επενδυτές που πηγαίνουν στη Γεν. Συνέλευση μιας εταιρείας.

Αυτό περίπου είναι το θεσμικό κομμάτι του Μετοχικού Ακτιβισμού.
Υπάρχει βεβαίως και το άλλο κομμάτι, το «οικονομικό», μέσω του οποίου μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να βγάλουν πολλά και έντιμα χρήματα από τον Μετοχικό Ακτιβισμό!!!

Ο μηχανισμός είναι απλός:
Ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο επιλέγει μια εταιρεία, με καλές προοπτικές που όμως δεν έχει καλή Εταιρική Διακυβέρνηση και αποκτάει ένα σημαντικό ποσοστό των μετοχών της.

Στη συνέχεια πιέζει τον μεγαλομέτοχο για χρηστή εφαρμογή της Ε.Δ., πράγμα που στις περισσότερες περιπτώσεις, βελτιώνει θεαματικά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και επομένως αυξάνει και την τιμή της μετοχής!!!

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξυγίανση της εταιρείας, βελτιώνονται τα οικονομικά της μεγέθη και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο αποκομίζει μεγάλα κέρδη από την άνοδο της τιμής της μετοχής.
Αυτός είναι σε γενικές γραμμές ο Μετοχικός Ακτιβισμός.
Ο ΣΕΔ, από τις αρχές του 2004, εφαρμόζει για πρώτη φορά στη χώρα μας το «θεσμικό κομμάτι» του Μετοχικού Ακτιβισμού.
Το οικονομικό κομμάτι θα έπρεπε να το εφαρμόζουν τα Θεσμικά χαρτοφυλάκια και τα ταμεία, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες αγορές.

Δυστυχώς όμως των θεσμικό και νομικό πλαίσιο των Θεσμικών χαρτοφυλακίων στη χώρα μας, προς το παρόν, δεν τα διευκολύνει να συμμετάσχουν σε διαδικασίες Μετοχικού Ακτιβισμού.

Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ο ΣΕΔ προσπαθεί να προωθήσει, γιατί έτσι θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η αυτό-ρύθμιση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
Ελπίζουμε όμως ότι σε κάποια χρονική στιγμή, ίσως και με την πίεση της Ε.Ε., θα υπάρξει στη χώρα μας η πολιτική βούληση για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Θεσμικών χαρτοφυλακίων, με σκοπό την ολοκληρωμένη εφαρμογή του Μετοχικού Ακτιβισμού.

No comments: