Friday, July 04, 2008

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.,Εταιρική Διακυβέρνηση: Δεν μας πείθεις Ευάγγελε

Δελτίο Τύπου
30/05/2008

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στη σημερινή της συνεδρίαση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυξάνοντας τα μέλη του από επτά (7) σε εννέα (9) με την προσθήκη δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Οι κ.κ. Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μιχάλης Χανδρής, Επιχειρηματίας, αποτελούν τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο προσφάτως βραβευθείς με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός είναι Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων σημαντικών Ακαδημιών και Διεθνών Επιτροπών και Ενώσεων. Σήμερα, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο Μιχάλης Χανδρής είναι πλοιοκτήτης με διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του εφοπλισμού και στο Real Estate. Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Ομίλου ΧΑΝΔΡΗΣ, Ιδρυτής της CELEBRITY CRUISE LINE και σήμερα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ CARIBBEAN CRUISE LINE, είναι επίσης μέλος του COMMITTEE ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ στο Λονδίνο, καθώς και μέλος του Δ.Σ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με δεύτερη θητεία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι η πρώτη εισηγμένη ελληνική εταιρία της οποίας τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. αποτελούν την πλειοψηφία.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από το θεσμικό πλαίσιο και αναγνωρίζονται διεθνώς από τις εισηγμένες σε προηγμένες χρηματιστηριακές αγορές, εταιρίες.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί σύστημα διοίκησης και ελέγχου εταιριών, που αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης της Εταιρίας, στην υιοθέτηση διαδικασιών διαφάνειας και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου εσωτερικού ελέγχου. Έχει σχεδιαστεί ώστε να διαφυλάττει τα συμφέροντα των μετόχων και να εγγυάται τη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμέτοχους.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος που συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι ενέργειες που ξεκινήσαμε μόλις λίγα χρόνια πριν, ως νέος φιλόδοξος βιομηχανικός Όμιλος, για την πρωτοπορία σε όλους τους Τομείς της Εταιρικής Υπευθυνότητας και ιδιαίτερα στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αποτελεί απόφαση σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα και δεσμευόμαστε ότι και στο μέλλον ο Όμιλος θα συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τη στρατηγική του με βάση τα υψηλότερα διεθνή standards επιχειρηματικότητας. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι ικανότητες των έγκριτων μελών του και να εξασφαλιστεί η λειτουργία της επιχείρησης στα βέλτιστα επίπεδα αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Χαράζουμε τη στρατηγική και εργαζόμαστε όλοι σκληρά για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και τη δημιουργία συνεχώς μεγαλύτερης αξίας για όλους τους συμμετόχους μας.»

Mετά την προσθήκη των 2 νέων Μελών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την εκλογή του σε σώμα ως ακολούθως:


Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος , Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Σ. Κοντούζογλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Δ. Μουσάς, Δικηγόρος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Π. Διαμαντόπουλός, Καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήματος Οικονομικών, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Ακαδημαϊκός, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Α. Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Χρήστος Σ. Ζερεφός, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Μιχάλης Δ. Χανδρής, Επιχειρηματίας - Πλοιοκτήτης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος


Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 5 έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.


Αναλυτικότερα στοιχεία για την Εταιρική Διακυβέρνηση αλλά και της Αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας, όπως αυτές εφαρμόζονται από την Εταιρία μας, μπορείτε να αναζητήσετε στο έντυπο «Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη – Έκθεση και Θέσεις Αειφορίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία μας αλλά και ηλεκτρονικά στο site του Ομίλου www.mytilineos.gr.

Απάντηση στην ανακοίνωση:
Να μας συγχωρεί ο συμπαθής Ευάγγελος, αλλά δεν μας πείθει.

Από τη στιγμή που τα μέλη τα επιλέγει και τα τοποθετεί ο ίδιος, μόνο ανεξάρτητα δεν είναι!!!

Υπάρχει βεβαίως το εξής ερώτημα στο οποίο δεν περιμένουμε απάντηση:

Αφού είχε σκοπό να βάλει "τόσα πολλά μη εκτελεστικά μέλη στο Δ.Σ." γιατί δεν δέχθηκε ποτέ μια πρόταση των μετόχων μειοψηφίας και να βάλει ΕΣΤΩ ΕΝΑ μέλος που να μην είναι της δικής του επιλογής (και φυσικά εμπιστοσύνης)!!!

Αυτά τα περί "καθηγητών" όχι μόνο δεν μας πείθουν, αλλά επιβεβαιώνουν την ρήση κάποιου κορυφαίου χρηματιστή:
"Η Εταιρική Διακυβέρνηση έγινε για να συμπληρώνουν το μισθό τους κάποιοι καθηγητές"

Και επειδή ο αγαπητός Ευάγγελος μας ανακοινώνει με στόμφο τα περί μη εκτελεστικών μελών που έχουν "πλειοψηφία" στο Δ.Σ. τον ενημερώνουμε ότι στην αμέσως επόμενη Γεν. Συνέλευση ο Μετοχικός Ακτιβισμός ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δεν θα δεχθούμε απαντήσεις από τον κ. Μυτιληναίο
Μόνο από τα ανεξάρτητα μέλη θα ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ απαντήσεις.

Αναμένουμε την επόμενη Γ.Σ. και ευχόμαστε να διαψευσθούμε!!!


Μπάμπης Εγγλέζος

http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=10;t=514